You are here:Home-דין פלילי-סדר ההליך הפלילי

סדר ההליך הפלילי

<p style="padding-right: 30px;">תלונה במשטרה

נפתחת חקירה- או שהתיק נסגר במשטרה או שהמשטרה חוקרת ומחליטה שיש ראיות מספיקות ויש עניין לציבור. המשטרה במקרה זה מעבירה את החומר לתביעה הרלבנטית- משטרה או פרקליטות.

התביעה מחליטה אחת משתי החלטות: או לסגור את התיק, או להגיש כתב אישום. (כל תיק לפי הסמכות העניינית הרלבנטית שלו וידון בו אותו ביהמ"ש שזו הסמכות העניינית שלו).

לאחר הגשת כתב האישום, מגיע שלב ההקראה (143 לחסד"פ).

שלב הטענות המקדמיות- (סעיף 149 לחסד"פ) (עשר טענות)

שלב התשובה לכתב האישום- 152 לחסד"פ. (מודה/לא מודה)

לאחר התשובה 2 אפשרויות:

במקרה של הודאה הדיון ממשיך להכרעת דין– שלב הראיות לעונש, הטיעונים לעונש וגזר דין.                          במקרה של כפירה (לא הודה)- עוברים לשלב שמיעת הראיות. התביעה צריכה להביא ראיות כדי להוכיח את מה שנאמר בכתב האישום. שלב זה נקרא "פרשת התביעה" 156 לחסד"פ.                                                                     אחרי פרשת התביעה הנאשם יכול לטעון- אין להשיב לאשמה 158 לחסד"פ– הנאשם מבקש לזכות אותו כבר אחרי פרשת התביעה בטענה שבכל ראיות התביעה אפילו לכאורה לא הייתה אשמה נגדו. לכך יש שתי אפשרויות: הטענה מתקבלת- בימה"ש מזכה אותו כבר באותו שלב.  אפשרות שנייה היא שביהמ"ש דוחה טענתו אומר לו שיש לו אשמה להשיב עליה. במקרה זה לנאשם שתי אפשרויות: לנהל פרשת הגנה- להעיד להגנתו, להביא עדי הגנה ולאחר מכן התביעה תסכם את טענותיה וגם ההגנה ואז ביהמ"ש ייתן הכרעת דין האם הנאשם אשם או זכאי. אפשרות שנייה היא לא לנהל פרשת הגנה.

לאחר שביהמ"ש הרשיע את הנאשם (בתום שמיעת הראיות), הוא גוזר את דינו.

אפשרות אחרת היא שאחרי שמיעת הראיות הנאשם מבקש שאם ביהמ"ש ימצא אותו אשם, שלא ירשום לו הרשעה. כלומר שביהמ"ש בסוף ההליך יסיים את עניינו באי הרשעה, עם עונשים תואמים. (למשל הנאשם חושש שיפטרו אותו מהעבודה).

לאחר גזר הדין, או אחרי שהתיק נגמר באי-הרשעה, קמה זכות ערעור: כל אחד מהצדדים רשאי לערער על התוצאה הסופית. התביעה היא על זיכוי ועל עונש קל מידי. הנאשם רשאי לערער על עצם הרשעתו או על עונש חמור מידי.

לכל השרשרת הזו יש חוליה נוספת חשובה: המעצרים.

כל נאשם בדר"כ בשלב החקירה עובר או מעצר, או שחרור בערובה.

לגבי מעצר- הנאשם יכול להיות במעצר ימים לצורך החקירה או במשך המשפט עצמו (מרגע תחילת החקירה עד מתן גזר דין בעניינו).  ייתכן והוא יהיה משוחרר בכל מהלך ההליך בתנאים (למשל מעצר בית).

אישום בעבירה קלה לא מחייב שום מגבלה על החירות של הנאשם.

2017-05-19T10:50:42+00:00

About the Author:

Leave A Comment