You are here:Home-עורך דין פלילי-אי חוקיות

אי חוקיות


בפס"ד אלרוואגי- חשוד נעצר ע"י שופט עד 10 למחרת היום ואז מביאים אותו לביהמ"ש להארכת מעצר בשעה 10:25.

הסנגור טוען שהדיון בפני השופטת מתחיל באיחור של 25 דק' כשבזמן הזה, החשוד במעצר לא חוקי. ביהמ"ש קבע בפס"ד שגם אם יש אי חוקיות, כמו באבו זהרא, אי החוקיות היא לא השיקול היחיד אלא יש לאזן אותה מול שיקולים אחרים כמו למשל: חומרת החשד, מידת המסוכנות ולכן ביהמ"ש כאשר הוא נתקל באי חוקיות לא רשאי לפטור את עצמו בגלל אי החוקיות מלבדוק את בקשת המעצר לגופה. כי הכלל הוא שהוא לא מעניש את הציבור בגלל תקלה. בפס"ד הזכירו החלטה באותו הקשר בעניין עיכוב מאבו זהרא. גם שם היה עיכוב שלא כדין מעבר ל 3 שעות, ונקבע שאי חוקיות כזו לא קובעת לבדה שחרור ויש לבדוק את מלוא השיקולים.

2017-05-29T15:03:02+00:00

About the Author:

Leave A Comment