You are here:Home-עורך דין פלילי-סוגים של מעצרים

סוגים של מעצרים


מעצר של שוטר ברחוב- סעיף 23 לחסד"פ "סמכויות אכיפה מעצרים" 1996. (חוק המעצרים)

מעצר ע"י שופטת- בחוק המעצרים סע' 12 ואילך. סמכות זו מתחלקת ל 2: מעצר ימים של חשוד ומעצר נאשם עד תום ההליכים.

עיכוב- סעיף 68 ואילך לחוק המעצרים, הגבלת תנועה של אדם בלי לעצור אותו.

בכל משפט פלילי נטל ההוכחה על התביעה שחייבת להוכיח את אשמת הנאשם מעבר לכל ספק סביר. (כלומר מהראיות לא עולה אפשרות אחרת סבירה שלפיה הנאשם לא אשם).

שירות המבחן- יש גוף, משרד העבודה והרווחה שגם במעצרים וגם לפני גזירת העונש שולח לביהמ"ש ביוזמתו או לפי בקשת התביעה/ההגנה תסכיר. זוהי למעשה חוו"ד בכתב שלפיה קצין מבחן מחווה דעתו לגבי הנאשם- תולדותיו, משפחתו, המסוכנות שלו, מה הביא אותו לעבירה, המלצה לעונש וזהו כלי עזר חשוב בהליך הפלילי. תסכיר קורבן- חוות דעת לגבי הנפגע. תסכיר מעצר

בפס"ד גניאמת נקבע שח"י:כא"ח מגן לא רק על זכויות החשודים והנאשמים, אלא הוא מגן גם על הקורבנות. על כך שהם יהיו משוחררים מפחד, מפגיעה ברכוש, בגוף. למשל בסוגיית המעצרים חייבים לעשות איזון בין מצד אחד מסוכנות וחשש להימלטות של החשוד, אל מול החובה להבטיח את הזכויות שמנגד: זכות הטיעון של החשוד, זכות של הנאשם להיות מיוצג, זכות של העוצר להיות בתנאי מעצר סבירים וכו'.

בפס"ד קורמן נקבע שחוק המעצרים מגלם בתוכו את התפיסה המניעתית ולא את התפיסה ההרתעתית. לא עוצרים חשוד או נאשם למען יראו ויראו אלא עוצרים אותו למנוע שהוא ישפיע על עדים, למנוע סכנות קונקרטיות ממנו.

2017-05-29T15:03:02+00:00

About the Author:

Leave A Comment